Dziś usłyszymy o dwóch miastach, jednym – potężnym, mocnym, drugim – niedostępnym i wyniosłym.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej homilii ks. Jacka Sochy z cyklu: „Światło na mojej ścieżce”.