Dziś dowiadujemy się z Ewangelii, że naszego Pana poznaje się na uczcie. On daje nam się poznać, nieustannie nas karmiąc, Chlebem Eucharystycznym i swoim Słowem.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej homilii ks. Jacka Sochy z cyklu: „Światło na mojej ścieżce”.