Dziś usłyszymy o Potomku, który wyrósł z pnia Jessego, z uschłego drzewa, o którym wszyscy myśleli, że nic dobrego nie może z niego wyrosnąć.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej homilii ks. Jacka Sochy z cyklu: „Światło na mojej ścieżce”.