16/11/2020 Poniedziałek

08:00

1.      + Witold Wiśniewski

2.      + Natalia Rejek

3.      + Remigiusz Chuk w 18 rocz. śmierci

18:30

1.      + Ludwik Soboczyński w 5 rocz. śmierci oraz Krystyna

2.      + Adam Szablewski w rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

17/11/2020 Wtorek

08:00

1.      + Franciszek Płoszczyca w 10 rocz. śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

2.      + Jan i Wanda Blok, Wawrzyniec i Teresa Podlasiak, Helena Patoka oraz Regin, Henryk i Piotr Grandziccy

10:00

Pogrzeb: śp. Zofia Lademann, lat 72

18:30

1.      + Józef Łada oraz rodzice z obojga stron

2.      + Teresa i Stanisław Klimaszewscy oraz rodzice i rodzeństwo

18/11/2020 Środa

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna w 61 rocz. ślubu Jana i Marii z prośbą o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

2.      + Julian Pobłocki

3.      + Jarosław Brzeziński – gregoriańska

10:30

Pogrzeb: śp. Krystyna Kołodziej, lat 79

18:30

1.      Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji 90 rocz. urodzin

2.      + Alfons Cerowski w 49 rocz. śmierci i zmarli z rodziny

19/11/2020 Czwartek

08:00

1.      + Emilia, Stanisław, Tadeusz, Eugeniusz oraz Janusz

2.      + Jarosław Brzeziński – gregoriańska

18:30

1.      + Zbigniew Dubelewski oraz Anna i Piotr Zabratańscy i Juri Czuban

2.      + Kazimierz Mollin w 17 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny

20/11/2020 Piątek

08:00

1.      + Jarosław Brzeziński – gregoriańska

2.      + Janusz Gaicki oraz rodzice z obojga stron zmarli z rodzin Gaickich i Nowickich

10:30

Pogrzeb: śp. Jerzy Andryszczyk, lat 79

18:30

1.      + Regina Wyka – intencja od sąsiadów z Chylońskiej 7

2.      + Wanda i Stefan Brzezińscy oraz zmarli z rodziny

21/11/2020 Sobota

08:00

1.      + Jarosław Brzeziński – gregoriańska

2.      + Janina, Jacek i Czesław Rembielak – intencja od III Róży Żywego Różańca i sąsiadów

3.      + Włodzimierz Sobczyński w 2 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

18:30

+ Stefania, Zygmunt, Leszek i Tadeusz

22/11/2020 Niedziela

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

08:00

1.      + Ojciec Feliks w 52 rocz. śmierci, mama Helena w 19 rocz. śmierci, brat Edmund oraz zmarli z rodziny

2.      + Marian Żygowski w 1 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz bracia i szwagrowie

10:00

W intencji parafii

11:30

1. + Kazimierz Machnikowski w 46 rocz. śmierci i Stefania Machnikowska

2. + Regina Bieszke

13:00

+ Mąż Leon w 34 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz siostra Mieczysława, bracia Brunon i Jerzy

18:30

+ Dariusz Fitułą, Cecylia, Mieczysław, Kazimierz, Zofia, Zbigniew, Arkadiusz, Michał i Stanisława (ona)
17:00DK + Jarosław Brzeziński – gregoriańska