Obecna sytuacja na świecie sprawia, że potrafimy sobie lepiej wyobrazić koniec czasów. Można przywołać zdanie „ We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie (…)” (Syr 7,36). Co jest naszym kresem, czy można to zdanie odnieść tylko do śmierci? Dzisiejsza Ewangelia opowiada nie tylko o talentach, które otrzymuje człowiek; wyłania się z niej również obraz Boga – hojnego dawcy. Do czego w takim razie zaprasza nas Bóg poprzez to Słowo? Jaki jest nasz sposób oczekiwania na śmierć, koniec czasów? Czy można czuwać bez napięcia, lęku? Módlmy się dziś, aby dwa najważniejsze talenty: wiara i Słowo Boże pomogły nam zachować wewnętrzną wolność i pokój.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.