Otrzymujemy dziś bardzo obfite Słowo. W homilii będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Bóg nas wzywa do miłości? Już w Starym Testamencie temat ten jest poruszany bardzo często. Kochać Boga znaczyło m.in. troszczyć się o wdowy, sieroty, przybyszów. Dziś również jesteśmy wezwani, aby kochać tych najbardziej pokrzywdzonych. Dwie grupy: seniorzy i młodzież szczególnie potrzebują pomocy. Co mogę zrobić, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas? Jak mogę rozpalić w sobie ogień miłości i kształtować ją na Boży sposób? Co to znaczy kochać Boga umysłem? Przyjmijmy na ten czas ucisku ogień miłości, który daje nam Słowo oraz Eucharystia. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.