Ponownie mamy świece przy ołtarzu, bo dzieje się coś ważnego. W Ewangelii według św. Mateusza pojawiają się dziś dwa najważniejsze przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga swego…” „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Przy wieczornej modlitwie warto zrobić rachunek sumienia. Czyli przypomnieć sobie, o co Pan Bóg mnie prosi. Czy mieszczę się w tym, co On ode mnie wymaga? Co mi się dzięki Bożej łasce udało, a co mi nie wyszło? Jak to jest z tą moją miłością bliźniego? Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.