Ewangelia jak świece ma nam oświetlać drogę i dawać mądrość. Jesteśmy zaproszeni do wsłuchiwania się w Jej treść. Jezus udziela mądrej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie postawione przez faryzeuszy: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Te słowa oznaczają istnienie dwóch porządków, przeciw którym nie powinniśmy się buntować. Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Mateusza wskazuje nam, że nadrzędnym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.