Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam faryzeuszy, którzy chcieli pochwycić Jezusa w mowie. Za tą postawą może kryć się lęk, że On przyszedł, aby im coś zabrać. Tymczasem papież Franciszek mówi, że jeśli doświadczyliśmy czułości Boga, nie będzie w nas lęku. Może się wydawać, że Jezus jest miotany przez różnych ludzi, którzy mu nie sprzyjają. Jednak Jezus na krzyżu, mimo że przybity, jest wolny. Nikt mu nic nie odebrał, sam oddał za nas życie. Czy i my możemy być wolni w tym trudnym czasie, który przeżywamy obecnie?

Dziś Pan Bóg przez to Słowo i Eucharystię chce nam dać doświadczenie czułości. Chce pokazać, że króluje Pan nasz Jezus Chrystus a nie wirus. Prośmy, aby Duch Święty dał nam pewność, że Bóg jest z nami i abyśmy doświadczając Jego czułości przestali się bać. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.