Jonathan Sacks, intelektualista, myśliciel i były naczelny rabin Wielkiej Brytanii, stwierdził w swoim błyskotliwym wystąpieniu podczas TED, że wtedy nie będziemy się bać przyszłości, gdy będziemy razem opowiadać sobie historie, które mówią o tym kim jesteśmy. To „razem” jest niezwykle ważne.

     Dzisiaj, podczas pielgrzymowania po Ziemi Swietej, przeżyliśmy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznaliśmy razem wiarę w Boga. Takie doświadczenia nas chrześcijan kształtują, Chrzest jest bowiem „opowiadaniem” o tym, kim jesteśmy.
Odwiedziliśmy również ruiny po twierdzy Masada. Dzisiaj w tym miejscu Żydzi opowiadają o swoich bohaterach i słuchanie tego opowiadania pomaga im odnajdywać swoje „razem”.
     W Izraelu widać jak ludzie się bardzo różnią i jak bardzo jest potrzebne to, by wiedzieli kim są, bo tylko wtedy, będą gotowi bez lęku przyjąć tego, kto jest inny. Ten, kto nie wie kim sam jest, będzie się bać innych, upokorzenia i przyszłości. 
Jezus z Nazaretu usłyszał nad Jordanem kim jest dla Ojca i to „opowiadanie z Nieba” wyzwoliło Go z lęku przed upokorzeniem, trudną przyszłością i obcymi.