26 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie diakonii medialnej „Głos Mikołaja” podsumowujące pierwszy rok owocnej współpracy i inaugurujące nowy rok jej ewangelizacyjnej posługi.
Ekipa ustaliła zadania, wytyczyła wykonawców i w końcu zrobiła sobie wspólne zdjęcie na tle figurki swego Patrona.