Gdynia, 2018-11-29

Od osamotnienia do więzi

Moi Drodzy,

    Żyjemy w tej części świata, która płaci ogromną cenę za utrzymanie lub podnoszenie standardu życia, tą ceną są więzi międzyludzkie. Relacje między ludźmi słabną do tego stopnia, iż niektóre kraje, chcąc pomóc obywatelom, tworzą ministerstwa do spraw samotności, co jest całkowicie nowym zjawiskiem.  Jednym z przejawów umierania więzi jest również to, iż dajemy i otrzymujemy coraz więcej prezentów, a nie dajemy i nie otrzymujemy darów. W prezencie nie ma człowieka, w darze jest coś ze mnie. Można zasypać dziecko lub dorosłą osobę prezentami nie dając mu siebie, a można dać siebie ofiarując coś bardzo skromnego i prostego, a nade wszystko dając drugiemu swój czas i serdeczność. 

    Piszę o tym, gdyż mam takie przekonanie, że życie parafialne może obronić więzi i wartość daru. Warto spotykać się z innymi, dobrze jest prowadzić proste rozmowy, zwyczajne sąsiedzkie i rodzinne życie, gdyż człowiek nie tylko powinien mieć więzi, ale każdy z nas „jest więzią”.

   Zapraszam do rozmowy podczas spotkania kolędowego na temat więzi                   i osamotnienia.  Korzystajmy odważnie z życia wspólnotowego w naszej parafii, spotykajmy się i rozmawiajmy, pomóżmy sobie wzajemnie i nie pozostawmy nikogo w rozpaczy osamotnienia. Nie pozwólmy zamknąć się w czterech ścianach, w osamotnieniu i w świecie rzeczy. Zróbmy wszystko, by się regularnie spotykać, znać i podnosić na duchu. 

  Św. Jan Paweł II rozumiał dogłębnie, iż ludzie potrzebują spotkań, dlatego m.in. wymyślił Światowe Dni Młodzieży. Cieszę się, że grupa czternastu osób z gdyńskiego „Mikołaja” weźmie udział w spotkaniu młodzieży z całego świata z papieżem Franciszkiem w styczniu 2019 r., w Panamie.  Będzie to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu całej naszej parafii, co świadczy o tym, że chcemy przez to „powiedzieć” chylońskiej młodzieży, że są dla nas ważni, że pragniemy, by oni spotykali się z innymi i budowali więzi z Bogiem i ludźmi. 

  Każdy z nas ma prawo do budowania więzi i może to prawo zrealizować również w życiu parafialnym. Módlmy się o to słowami św. Franciszka, które niech staną się tegoroczną modlitwą kolędową:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło tam, gdzie panuje mrok;

Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Amen.