Już 14 stycznia wyruszamy na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Gdynię reprezentować będzie grupa czternastu osób. Prosimy  o modlitwę i dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację naszej pielgrzymki.