Podsumowanie statystyczne za rok 2017.

> Liczba zameldowanych na terenie parafii: 11680

> Chrzty: 92 (dziewczynki: 40, chłopcy: 52)

> Pierwsza Komunia Święta: 116

> Bierzmowanie: 52

> Śluby: 30

> Pogrzeby: 170

> Święcenia kapłańskie przyjął nasz parafianin – ks. Damian Martyka;

> We wrześniu 2017 r.  dwóch parafian podjęło studia na drugim roku w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Nowe inicjatywy parafialne w roku 2017:

* Została zainicjowana działalność Rycerzy Kolumba oraz „Zupy Chylońskiej”

* Powstała siódma wspolnota neokatechumenalna;

* Powstała druga grupa młodzieżowa w ramach Klubu Młodzieżowego oraz rozwinął swoją działalność Klub Rodzica;

* zorganizowaliśmy Kurs Alpha, ktory ukończyło około 40 osób, które w ponad 50% wstąpiło do Wspólnoty SNE Magnificat;

* Wspólnota SNE Magnificat rozpoczęła długofalową formację według programu Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji;

Działalność gospodarcza:

* od stycznia 2017 r. rozpoczeliśmy wymianę ławek w kościele i w przeciągu całego roku poświęcliśmy na ten cel 192 tys. zł

* odbył się remont generalny kuchni na plebanii oraz dolnej zakrystii;

* wymienionych zostało 11 okien w piwnicach i  na parterze plebanii;

* odbył sie remont korytarza w piwnicznej części domu parafialnego oraz przebudowaliśmy kuchnię w domu parafialnym;

* wymalowanych zostało kilka pomieszczeń na plebanii, starej plebanii i w domu parafialnym oraz przeprowadziliśmy wiele działań naprawczych.

* Fachowa firma ogrodnicza podjęła pracę na terenach wokół kościoła i plebanii.

      Parafia nie posiada żadnego zadłużenia.