Wręczając Pismo Święte podczas katechez Zwiastowania wypowiadałem słowa: „Przyjmij obietnice dane naszym ojcom. Przyjmij je jako wypełnione w Jezusie Chrystusie. Niech one zaprowadzą Ciebie do Życia”.
      Jakie obietnice niosło w sobie żydowskie święto Chanuka i jak one wypełniły się w narodzinach Jezusa Chrystusa?
Zapraszam na spotkanie, które dopomoże nam w odpowiedzi na te pytania.