1. Spotkanie w ks. Peterem Hockenem w niedzielę, 26 marca.
Godz. 15:30 – Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj?, cz. 1
Przerwa na kawę
17:00 – Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj?, cz. 2
18:30 – Eucharystia z homilią ks. Hockena (kościół parafialny)
Miejsce: dom parafialny, sala nr 10.

2. Nocna adoracja Najśw. Sakramentu z soboty na niedzielę (dolny kościół). Rozpoczęcie w sobotę o 21:30.