1. Ze względu na ferie zimowe, następna Msza święta dla młodzieży w dolnym kościele, będzie sprawowana w niedzielę, 5 lutego. W okresie ferii młodzież zapraszamy na 18:30 do górnego kościoła.

2. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia. W planie Msza Święta  o 18:30, a następnie spotkanie w piwnicach starej plebanii.

3. Seniorów zapraszamy na zabawę karnawałową, w środę, 25 stycznia na godz. 16:00 do domu parafialnego.

4. Biuro parafialne, w okresie ferii, a więc również w najbliższym tygodniu, będzie czynne tylko w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 9:00 do 10:15.

 5. Trwa wizyta duszpasterska – Kolęda. Całościowy plan podajemy w biuletynie, na stronie internetowej parafii i w gablotach. Serdecznie prosimy o przygotowanie Pisma Świętego, położenie go na stole obok krzyża i wody święconej oraz o odczytanie krótkiego, dowolnego tekstu.

6. Całonocna adoracja Najśw. Sakramentu odbędzie się w przyszły weekend, z soboty na niedzielę (28/29 stycznia). Rozpoczęcie adoracji w sobotę o 21:30. Serdecznie prosimy o wpisywanie się na listę adoracyjną, która przez cały tydzień będzie wyłożona w przedsionku do dolnego kościoła.

7. Spotkanie redakcji czasopisma „Mikołaj” odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia o 19:15 na plebanii.

8. Apostolat Maryjny zapraszamy na spotkanie we wtorek, 24 stycznia o 9:30 do domu parafialnego (sala nr 8).

9.  Rozpoczęły się prace nad renowacją ławek w górnym kościele. Na przełomie stycznia i lutego zostanie zaprezentowana pierwsza nowa ławka. Dzisiejsza kolekta,  jaki i ofiary złożone przy okazji Kolędy,  będą przeznaczone na ten cel. Osoby, które chciałyby dodatkowo wesprzeć renowację ławek proszone są o kontakt z biurem parafialnym lub bezpośrednio z ks. Proboszczem. Można też wpłacać ofiary na konto parafialne z dopiskiem  „na renowację ławek”.

W minionych dniach zmarli:

Władysław Góralski, lat 87

Zbigniew Zachar, lat 70,

Danuta Zachar, lat 65.