W dniach  21-22 stycznia 2017 r. Wspólnota Chrystus Powróci orgaznizuje w naszej parafii ciekawe rekolekcje. Poniżej szczegółowe informacje:

Sesja 1: Biblijne proroctwa o przyjściu Mesjasza

Sesja 2: Jezus o swoim ponownym przyjściu

Sesja 3: Jezus o znakach poprzedzających Jego powrót

Sesja 4: Restytucja Izraela czytelnym znakiem powracającego Króla

Sesja 5: Ewangelia musi dotrzeć do wszystkich narodów

Sesja 6: Prześladowanie chrześcijan jako znak

Sesja 7: Zwiedzenie  – 2 Tes 2

Sesja 8: Syn Zatracenia i czas ucisku

Sesja 9: „Nie śpijmy…czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,6)

Prowadząca: Stanisława Iżyk – Dekowska ukończyła studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia biblijne na Instytucie Nauk Biblijnych tego Uniwersytetu. Jest założycielem i liderem ewangelizacyjnej wspólnoty Dom Zwycięstwa w Toruniu oraz dyrektorem Stowarzyszenia ProMisja – Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji, które od 2002 roku prowadzi działalność misyjną w Mongolii. Zaangażowana w ewangelizację, zainicjowała w Polsce w 1999 r. Kurs ALPHA promując to narzędzie ewangelizacyjne i pracując nad jego udostępnieniem wszystkim zainteresowanym. Jej pragnieniem jest wyposażenie jak największej liczby wierzących w umiejętność dzielenia się ewangelią w mocy Ducha Świętego i zrozumienie Słowa Bożego.

 Na cele organizacyjne należy wpłacić 10 zł

Zapisy w biurze parafialnym:

Tel. 58 6634414

e-mail: kancelaria@swmikolaj.org

Plan:

Sobota

10:00     Uwielbienie

10:30     Sesja1: Biblijne proroctwa o przyjściu Mesjasza

10:45     Przerwa

11:15     Sesja 2: Jezus o swoim ponownym przyjściu

12:00     Przerwa

12:15     Sesja 3: Jezus o znakach poprzedzających Jego powrót

13:00     Przerwa obiadowa  (posiłek we własnym zakresie)

15:00     Sesja 4: Restytucja Izraela czytelnym znakiem powracającego Króla

15:45     Przerwa

16:15     Sesja 5: Ewangelia musi dotrzeć do wszystkich narodów

17:00     Przerwa

17:30     Sesja 6: Prześladowanie chrześcijan jako znak oraz zwiedzenie  według 2 Tes 2

18:30   Zakończenie

Niedziela

10:00     Uwielbienie

10:30     Sesja 7: Syn Zatracenia i czas ucisku

11:15     Przerwa

11:45     Sesja 8: „Nie śpijmy…czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,6)

12:00     Modlitwa

13:00    Eucharystia (górny kościół)