Dzisiaj rozpoczynają się rekolekcje „Od przemocy do życia w obfitości”.
Miejsce: kościół św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni,
Rozpoczęcie: 19:15 (wcześniej Eucharystia o 18:30)
Wstęp wolny, bez wcześniejszych zapisów.

PROPOZYCJA DO OSOBISTEJ MODLITWY:
DZIEŃ I: „Źródła przemocy w rodzinie”
Jaki był mój dom, który opuściłem?
Który z rodziców był w moim procesie wychowania dominującym?
Jakie niewłaściwe wzorce zachowania przeniosłem nieświadomie do rodziny, którą założyłem?
Jak rozwiązywano sprawy konfliktowe w moim domu rodzinnym, a jak rozwiązuję je w domu, który tworzę?
Będę wpatrywał się w Tego, który codziennie mi błogosławi – dobrze o mnie mówi….
Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

Ps 23
Rdz 4, 1-26
Rdz 27 – 32
Łk 12, 1-7

DZIEŃ II: „Jak radzić sobie z przemocą w rodzinie?”
Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

„Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»” (J 18,17-23);
„Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39).
MEDYTACJA BIBLIJNA do: Pierwsza Królewska 19, 9a. 11-16

Bóg żywy potrafi objawiać się na wiele sposobów. Ma moc objawić się w gwałtownej wichurze. Ma moc objawić się w trzęsieniu ziemi. Ma moc objawić się w ogniu. Ma moc objawić się w łagodnym powiewie. Prorok Eliasz doświadcza Boga w lekkim powiewie. Można byłoby sobie zadać pytanie: Dlaczego Bóg żywy objawił się Eliaszowi w lekkim powiewie? Autor Księgi Królewskiej pisze bowiem: A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»
Prorok Eliasz został wysłany do Bożej góry Horeb przez samego Boga. Był w głębokiej, trudno wytłumaczalnej depresji. Po pokonaniu proroków Baala (Eliasz dopuszcza się okrutnej przemocy!) i groźbach królowej Izabel wpadł w depresję. Autor Księgi Królewskiej nadmienia, że źródłem jego depresji był lęk. Wydaje się, że objawiła się ludzka słabość. Jakieś granice wytrzymałości u Eliasza zostały nadszarpnięte. Często na ludzką wytrzymałość ma wpływ jedno trudne doświadczenie, ale czasami także wielość trudności i niepowodzeń. W jakiej sytuacji objawiają sie kryzysy w twoim życiu (depresje, załamanie nerwowe, rozbicie wewnętrzne)?
Eliasz potrzebował doświadczyć Boga w lekkim powiewie. Potrzebował doświadczyć wsparcia, pocieszenia, delikatności i łagodności. Jego kruchość nie była efektem zatwardziałości serca, wewnętrznego oporu, ale zwykłej kruchości psychicznej człowieka. Autor Mądrości Syracha pisze o Eliaszu znamienne słowa: Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.(Syr 48,1) Ten prorok jak ogień był kruchy jak każdy człowiek, ponieważ kruchość i słabość wpisana jest w ludzką kondycję.
Jak potrzebujesz doświadczyć Boga żywego w swoim życiu? Jak pragniesz Go doświadczyć? Czego potrzebujesz, aby wzrosła twoja wiara? Bóg przyjdzie do ciebie tak jak tego potrzebujesz. U Boga nie ma raz utrwalonych schematów działania. Bóg żywy jest Bogiem kreatywnej miłości. Proś Go a On objawi Ci siebie, tak, jak tego potrzebujesz.
(medytacja na podstawie materiału z serwisu http://www.onjest.pl/slowo)

DZIEŃ III: „Uzdrowienie w Jezusie.”
Teksty biblijne do modlitwy Słowem Bożym:

Ez 34,11-12.15-17
Łk 4, 18-19
J 10,10
Iz 53, 5
Ps 147, 3
J 15, 5