„Miłość silniejsza niż krzywda – relacja, która
czyni wszystko nowym.”
Warsztaty skierowane są do osób, które doświadczyły nadużyć seksualnych lub do ich wspierających bliskich.
Temat nadużyć seksualnych, ich skutków, sposobów radzenia sobie oraz wielkości zasobów człowieka w tym granicznych doświadczeniu, przedstawiony zostanie w całościowym ujęciu człowieka jako jedności psycho-fizyczno-duchowej.
Psychologiczne spojrzenie na nadużycia seksualne uzupełnione będzie perspektywą nadziei na niepowtarzalne zasoby, integrację wewnętrzną, która może być nie tylko efektem poznania własnej psychiki w pracy nad sobą i wsparcia osób najbliższych, ale również owocem towarzyszącej modlitwie Kościoła obecności Ducha Świętego.

Osoby prowadzące:
ALICJA MARCINIAK
Absolwentka Wydziału Teologicznego na UKSW w Warszawie. Zawodowo broker ubezpieczeniowy. Z zamiłowania teolog; przez 6 lat była członkiem Zarządu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji; przez 2 lata administratorem domu rekolekcyjnego we Władysławowie; koordynatorka kursów ewangelizacyjnych i zorganizowanych ewangelizacji ulicznych. Od 19 lat aktywnie zaangażowana w działania Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a od 2006 roku w formację kobiet w Fundacji Status Feminae, w której do grudnia 2012r pełniła funkcję członka Zarządu. Prowadzi konferencje, rekolekcje i wykłady o tematyce chrześcijańskiej.

MARTA GABRIEL
Psycholog Stowarzyszenia Psychologów  Chrześcijańskich, od 15 lat w zawodzie psychologa. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada doświadczenie pracy klinicznej, interwencyjnej i warsztatowej. Zainteresowana tematem kryzysów wywołanych zranieniami psychicznymi oraz kryzysami rozwojowymi, które można rozumieć przy pomocy wiedzy i badań z zakresu psychologii rozwoju religijnego.
Pracuje obecnie w Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, gdzie świadczy pomoc psychologiczną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wraz z grupą duchownych i świeckich ukończyła kurs ochrony i prewencji przed nadużyciami seksualnymi dzieci i młodzieży opracowanego przez ekspertów Centrum Ochrony Dzieci Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
Informacje organizacyjne:
Warsztat odbędzie się 27 sierpnia od godz.9.00 do godz. 15.00 w Domu Parafialnym Parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chylonii, ul. Św. Mikołaja 1.
Koszt  50 zł
Zgłoszenia są przyjmowane  mailowo na adres:  marta.gabriel@interia.pl