O. Bertold Dąbkowski OCD z klasztoru Karmelitów Bosych w Sopocie wygłosi dwie konferencje w parafii św. Mikołaja

       
21 kwietnia (czwartek).  Temat pierwszy: „Kontemplacja czynna – czyli jak uprościć swoje patrzenie na Boga.”

28 kwietnia (czwartek). Temat drugi:  „Gdy Bóg przejmuje inicjatywę – czyli kontemplacja bierna.”

18:30 – Eucharystia (górny kościół)

19:15 – konferencja (dolny kościół)