Niedziela, 17:30

Tematy rozważań pasyjnych

14.02.2016 r.   –  Miłosierdzie jako powrót do pierwotnego                       

                          zamysłu Boga (ks. Z. Wądrzyk)
21.02.2016 r.   –  Brama Miłosierdzia (ks. J. Socha)
28.02.2016 r.   –  Uczynki miłosierdzia względem ducha (ks. Z. Wądrzyk)
6.03.2016 r.     –  Uczynki miłosierdzia względem ciała (ks. Jacek Socha)
13.03.2016 r.   –  Sakrament Pokuty – dotyk miłosierdzia (ks. Z. Wądrzyk)
20.03.2016 r.   –  Męka Jezusa Chrystusa źródłem miłosierdzia (ks. J. Socha)