Księga Liczb,  której fragment jest odczytywany  podczas Litrugii w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,  ukazuje Izraelitów, którzy buntują się przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Ciekwe, że przyczynę tego buntu Biblia określa precyzyjnie, chodzi o niecierpliwość (W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi). Otóż,  niecierpliwość powoduje nieczystość relacji do rzeczy i osób. By to zrozumieć,  warto sobie wyobrazić niecierpliwe dziecko, które widząc motyla w formie poczwarki, postanawia przyśpieszyć proces jego rozwoju i czyni to przez podpalanie ogniem. Efekt jest tragiczny. Motyl, który przekształca się w przyśpieszonym tempie jest poparzony i niezdolny do latania.

     Niecierpliwość przynosi śmierć. Bożą reakcją na naszą niecieprliwość i jej konsekwencje, jest cierpliwe miłosierdzie, jest miłość.