Współczesna kultura zachodnia dokonuje apoteozy swojego życia. Z jednej strony to ważny i dobry nurt, z drugiej jednak strony zapomniano dzisiaj o tym, iż są wartości większe od „mojego życia”. Męczennicy, a wśród nich patron dnia dzisiejszego św. Jan Chrzciciel, przypominają prawdę o tym, iż miłość i prawda to te wartości, które są większe od życia.