Kiedy Pan daje nam nowe życie, w cudowny sposób odpowiadając na naszą modlitwę i kiedy wydaje się, że tego nie robi, zostawiając nas w naszym cierpieniu… 👉Posłuchajmy homilii ks. Jacka o tym, jak cierpienie czyni nas „szczególnie podatnymi na zbawcze moce Chrystusa” (termin użyty przez Jana Pawła II w liście apostolskim o cierpieniu „Salvifici doloris”).