W naszej parafii odbył się Kurs Nowe Życie, czyli weekendowe rekolekcje podczas których głoszony był Kerygmat. Kurs poprowadziła Szkoła Ewangelizacji Magnificat.  Rekolekcje ukończyło 24 osoby.

    Bogu niech będą dzięki za doświadczenie radości Ewangelii,  zarówno przez głoszących jak i przez uczestników.