HAGAR nie była kobietą należącą do narodu wybranego. Pojawiła się w Biblii w kontekście powołania Abrahama i Sary i ich zaproszenie do zrodzenia potomstwa, które będzie początkiem nowego narodu. Była Egipcjanką; niewolnicą Sary i matką syna Abrahama.
Usytuowanie Hagar w domu Abrahama pozwala zobaczyć wiele nieprawidłowości w ich relacjach, a przede wszystkim nieumiejętność odczytywania zamysłu Bożego na drodze powołania. Pomysł Sary, by oddać Hagar za żonę Abrahamowi przyniósł w następstwie tego poważne konflikty pomiędzy kobietami, co pokazuje w jaki sposób ludzkie pomysły na spełnienie Bożej obietnicy skutkują utratą tożsamości, pomyleniem ról i zburzeniem pewnego porządku w relacjach. Historia Hagar i Sary obrazuje człowieka, który nieposłuszny Bogu gubi swoją niepowtarzalność, kierunek swojej życiowej drogi i misji.
Hagar była ofiarą braków Sary i Abrahama. Wykorzystana, upokorzona, a później odrzucona. Silna, niezależna, a nawet gniewna, podjęła niebezpieczną decyzję. Ale dzięki łasce Bożej, mimo, że należała do świata pogańskiego, otrzymała nową szansą. Paradoksalnie, ratunkiem okazała się pustynia, na którą zdecydowała się udać. Tam ujawniła się cała prawda o człowieku i noszonej rozbieżności pomiędzy wzniosłością ideałów, a własnym „cieniem”. Okazało się, że pustynia stała się miejscem spotykania z Bogiem i Jego mądrością w „naprawianiu” złych decyzji. Wszystko co niemożliwe, wypaczone, wyniosłe, uległo przemianie.
Postać biblijnej Hagar niesie niezwykłe objawienie Bożego działania wobec człowieka używanego do zaspokojenia własnych celów i braków, bezradnego, poniżonego i w jakiś sposób wykluczonego. Na podstawie Hagar możemy zobaczyć, że również dzisiaj dla osób z poza „naszego świata”, a tych mamy całkiem sporo, Bóg okazuje swoją miłość i plan na życie.
Na spotkaniu poznasz Boże możliwości i Jego działanie gdy wszystko w tobie „płacze” – w niebezpieczeństwie, w obliczu samotności, czy „śmierci”. Odkryjesz tajemnicę „pustyni”, która może stać się życiodajna. Nauczysz się jak rozpoczynać od nowa swoje życie mimo popełnionych błędów. Otrzymasz odpowiedź na pytanie: Jak oczekiwać spełnienia Bożych obietnic i nie rozminąć się z wolą Bożą? Jak reagować gdy znajdujesz się na pustyni swego życia pozbawiona wszelkich zabezpieczeń? Czy ufasz, że Bóg może wyprostować twoje krzywe ścieżki? więcej na spotkaniu…
Prowadzenie: Irena Neumueler
Organizator: Duszpasterstwo kobiet archidiecezji gdańskiej – Debora
Data: 07.02. 2024 godz. 18.15
Miejsce: Parafia św. Mikołaja, Gdynia Chylonia, Dom parafialny (domofon nr 5)
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeMdFg-MFu-ErwD5zhmJh6RjX8AGTXMXPoz3Hs29NCejUjHw/viewform
Opłat: 40 zł (kawa i ciasto)
Przelew: 46 1240 1268 1111 0011 2987 3931
Plan spotkania: Konferencja, przerwa kawowa, modlitwa.