„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb ,4,7)”.

VII Światowy Dzień Ubogich – orędzie papieskie