„…tak więc uczynił On ją z żebra, najskromniejszej i najczystszej części” (midrasz żydowski)
 
Drogim Paniom z „Mikołaja” życzymy radości i błogosławieństwa od Boga w Dniu Kobiet i poza nim 🙂
męska część parafii