Słowo Boże jest miejscem spotkania, a zdolność do spotkań jest oznaką zdrowia człowieka