Komu przekażemy Kościół? Takie pytanie zadano sobie w Łodzi w przeżywaniu jubileuszu istnienia archidiecezji. Dzisiaj po raz pierwszy rozmawialiśmy o tym, jak chcemy i jak Bóg chce byśmy przeżyli jubileusz 100 lecia archidiecezji gdańskiej w 2025 roku. Wysłuchaliśmy dwóch świadków, którzy opowiedzieli nam jak jubileusz przeżyli w Łodzi i Koszalinie.
Po spotkaniu zostały mi następujące myśli:
– Nie będziemy obchodzić rocznicy, ale jubileusz, stąd nie było mowy m.in. o sympozjum 🙂,
– Chodzi o to by, stać sie bardziej wolnymi w Chrystusie ( Żydzi w przeżywaniu jubileuszu nawiązują do wyjścia z Egiptu),
– Jubileusz to nawrócenie i ewangelizacja ( w Łodzi zaczęto od misji w kościołach stacyjnych i rekolekcji dla księży i kontynuowano poprzez rekolekcje ewangelizacyjne w wyznaczonych miejscach),
– Jubileusz to odsłanianie obecności Jezusa na peryferiach i w kulturze,
– Jubileusz to pielgrzymowanie np całej diecezji do papieża Franciszka,
– Jubileusz może mieć rownież aspekt ekumeniczny, np wspólne przeżycie obrzędu Mandatum ( obmycia nóg ).