Nie wystarczy racjonalny sposób pojmowania świata i badania go, a myślenie symboliczne nie jest przywilejem dzieci, poetów czy osób niezrównoważonych psychicznie. Symboliczne myślenie jest niezbędną częścią ludzkiego życia. Ono wyprzedza język i rozumowe rozprawy. Symbol ujawniania pewny aspekt rzeczywistości, jej głębie. Tylko symbol uzdalnia nas do ogarnięcia Tajemnicy, co potwierdza nam język Biblii, Ojcowie Kościoła, wielcy mistrzowie życia duchowego, a także pisarze bajek.
    W minioną środę poznawałem wraz z „mikołajowym” Klubem Seniora tajemnicę życia poprzez bajkę braci Grimm zatytułowaną „Złoty ptak”. Ona uruchamia w człowieku myślenie symboliczne i dotyka tego, czego myślenie racjonalne nie potrafi. Rytm owej bajki, jej harmonia, liczne powtórzenia oraz m.in. postać lisa są przepięknym przykładem jak język symboliczny może nas poruszać do głębi.