Członków Drogi Neokatechumenalnej i wszystkich chętnych zapraszamy na Eucharystię, w której dziękować będziemy za życie współinicjatorki Drogi. 

Miejsce: dolny kościół,

Czas: wtorek, 19 lipca 2022 r. , 19:30.