Program czuwania:
20:00 – modlitwa uwielbienia – prowadzi Szkoła Ewangelizacji Magnificat
20:35 – konferencja –  O Duchu pokoju – ks. Jacek Socha
21:15 – modlitwa uwielbienia z adoracją i modlitwą wstawienniczą
23:00 – Eucharystia