1. Nabożeństwa pasyjne sprawujemy w następującym porządku:
a. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w piątki:
– dla wszystkich wiernych o 8:30 i 17:45,
– dla dzieci o 17:00,
b. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o 17:30.
2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywać będziemy w piątek, 25 marca. Msze święte tego dnia będą o 8:00 i 18:30. Na porannej Eucharystii odbędzie się duchowa adopcja dziecka poczętego.

3.  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywać będziemy w piątek, 25 marca. Msze święte tego dnia będą o 8:00 i 18:30. Na porannej Eucharystii odbędzie się duchowa adopcja dziecka poczętego.

4. Jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła, sprawujemy od poniedziałku do piątku o 6:00 w sali nr 10.

5. Katechezy Zwiastowania odbywają się w poniedziałki i czwartki o 19:15 w dolnym kościele.

6. W najbliższy poniedziałek, 21 marca organizujemy spotkanie dla Ukraińców przebywających na terenie naszej parafii i w okolicy. Godz. 10:00, sala nr 5 w domu parafialnym.

7. Informujemy o zmianie dnia spotkań grupki modlitwy kontemplacyjnej. Od najbliższego tygodnia spotkania będą odbywały się w poniedziałki o godz. 19:15 w sali nr 6 w domu parafialnym.

8.  Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek, 22 marca o 15:30 w domu parafialnym, sala nr 8.

9.  Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek, 22 marca o godz. 16:30 w sali nr 8 w domu parafialnym.

10. Spotkanie Klubu Seniora odbywa się w środę o 9:00 w sali nr 5 w domu parafialnym.

11. Koncert Zespołu Wokalnego Simultaneo odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia o 19:30, a nie jak zapisaliśmy w biuletynie 27 marca . Już teraz zapraszamy na ciekawe wydarzenie z muzyką poważną, w którym usłyszymy również utwory ukraińskie. Natomiast Gdyńska Orkiestra Symfoniczna zagra w naszym kościele w niedzielę,  3 kwietnia o 19:30.

12.  Na pierwszej stronie Biuletynu podajemy kalendarium życia parafialnego na najbliższe tygodnie. Zamieszczamy tam m.in. informacje o naszych rekolekcjach i Długodystansowej Drodze Krzyżowej.

13. Decyzją papieża Franciszka ksiądz bp Zbigniew Zieliński został ustanowiony biskupem koadiutorem w Koszalinie, tzn. że z czasem przejmie obowiązki biskupa ordynariusza. Pożegnanie księdza bp Zbigniewa odbędzie się w Katedrze Oliwskiej w dniu 27 marca o godz. 18:00.

14. „Zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby 25 marca we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi” – napisał w Apelu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka.  W związku z apelem abpa Gądeckiego zapraszamy w piątek, 25 marca na 17:45 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej,  na zakończenie którego będziemy modlić się aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Mari.