07/02/2022 Poniedziałek
08:00 1.      + Melania i Jan Kobierowscy

2.      + Marian Pichit w 1 rocz. śmierci oraz Wanda i rodzice z obojga stron

3.      + Ciocia Maria Leszczyńska

18:30 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Teofila (ona), Wanda, Jadwiga, Cecylia i Henryk

3.      + Jerzy i Zofia Żydak oraz Tadeusz i Andrzej Żydak, dziadkowie i rodzeństwo z obojga stron

08/02/2022 Wtorek
08:00 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Henryka Łukawska

3.      + Syn Piotr Zielski w 12 rocz. śmierci oraz mąż Julian

12:00 Pogrzeb: śp. Zenon Lisewski
18:30 1.      + Józefa w rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny Stefaniak

2.      + Zygmunt, Gertruda, Sebastian, Zdzisław, Ewa i Teresa

09/02/2022 Środa
08:00 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Mąż Leonard Barański

3.      + Franciszka Pobłocka

11:00 Pogrzeb: śp. Andrzej Wójcik
18:30 1.      + Jan Wiśniewski w 7 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron bracia i siostry oraz Leokadia, Antonina, Jan, Henryka, Lena, Bogumiła, Janusz i Roman

2.      + Urszula i Henryk Grochowscy

3.      + Henryk Piątek

10/02/2022 Czwartek
08:00 1.      + Rodzice z obojga stron, rodzeństwo Krystyna, Władysław, szwagrowie Edmund i Wiesław oraz Beata, Gerard i Bogumiła

2.      + Jan i Wanda Blok, Wawrzyniec i Teresa Podlasiak, Bolesław i Helena Patoka oraz Regina, Henryk i Piotr Grandziccy, szwagier Stefan

3.      + Henryka Łukawska

4.      + Stefan, ks. Franciszek i Stanisław w rocz. śmierci

18:30 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Jerzy Miotke w 4 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron i zmarli z rodzin Miotke i Stolarskich

11/02/2022 Piątek
08:00 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Tadeusz w 14 rocz. śmierci, rodzice i dziadkowie z obojga stron, Daniel i Patryk

3.      + Janusz Janicki w 2 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo

18:30 1.      + Zmarli z rodzin: Pachur, Plit, Witczak i Fangrat oraz Elżbieta, Władysław, Tadeusz i Tomasz

2.      + Julian w 20 rocz. śmierci, brat Andrzej oraz rodzice Jadwiga i Romuald Marmurowicz

3.      + Kazimiera i Jan Kilichowscy oraz zmarli z rodzin Cerowskich i Holz

12/02/2022 Sobota
08:00 1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o życie wieczne dla zmarłych

2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla Joanny

3. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny z obojga stron

4. + Jan Siewert + gregoriańska

5. + Irena Formińska

18:30 + Jadwiga Trejnis w 11 rocz. śmierci oraz Helena Żedzik, Wanda, Romuald i Leon
13/02/2022

VI Niedziela Zwykła

08:00 1.      + Jan Siewert + gregoriańska

2.      + Rodzice Jan i Janina, rodzeństwo: Zbigniew, Leszek, Eugeniusz, Krystyna Gorowscy

10:00 W intencji parafii
11:30 + Dziadkowie Szczeblewscy i Lis oraz zmarli z rodzin z obojga stron
13:00 W intencji nowoochrzczonych
18:30 + Maria, Klemens oraz ich rodzice i zmarli z rodzin Miotk i Semmerling