1. Wspólne kolędowanie prowadzone przez muzykujących parafian i przyjaciół odbędzie się w niedzielę, 9 stycznia o 16:30 w górnym kościele.

2. Zapraszamy do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele.  Odbywa się ona od 8:40 do 18:20 w dolnym kościele w dni powszednie.

3. W niedzielnym biuletynie podamy plan kolędowych spotkań w kościele oraz harmonogram „kolęd na zaproszenie” na najbliższe dni.

4. W minionym roku w naszej parafii:
a. ochrzciliśmy: 71 dzieci w tym: 32 dziewczynki i 39 chłopców
b. zmarło: 220 osób
c. do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło: 91 dzieci
d. Sakrament Bierzmowania przyjęło: 54 młodzieży i dorosłych
e. Sakrament Małżeństwa zawarły 22 pary.
f. Jeden mężczyzna zaczął przygotowania do przyjęcia sakramentu kapłaństwa w zakonie ojców franciszkanów,
g. Jedna kobieta rozpoczęła życie zakonne w klasztorze sióstr karmelitanek bosych.

5. Nowe rzeczywistości, które pojawiły się w 2021 roku, w naszej parafii to m.in.:
– po kilku latach przerwy wznowione zostały spotkania biblijne dla dorosłych,
– powstał drugi rocznik formującej się młodzieży „Postcresima”,
– powstała druga grupa anonimowych alkoholików „Uwierzyliśmy”,
– przeprowadziliśmy remont generalny piwnic pod plebanią, gdzie powstała profesjonalna kuchnia dla Spółdzielni Socjalnej „Dobre Miejsce”,
– Wspólnota Szkoły Ewangelizacji Magnificat przeprowadziła jesienią Kurs Alpha dla około 40 osób.
– rozpoczęliśmy projekt „Baranki” czyli rodzinne przygotowywanie się do Pierwszej Komunii Świętej.

Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, którego dokonał pośród nas w minionym roku.