1. Roraty sprawujemy od poniedziałku do soboty o 6:45.
2. Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku. Po Roratach będzie kakao w domu parafialnym.
3. Jutrznia sprawowana jest w Adwencie od poniedziałku do piątku o 5:30 w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych. Modlitwa potrwa ok. 40 min.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dolnym kościele od poniedziałku do soboty, od 8:40 do 18:20.
5. Zapraszamy dzisiaj w niedzielę, 12 grudnia na spotkanie synodalne o 16:00 w sali nr 5 domu parafialnego.
6. W piątek przypada 51 rocznica wydarzeń z grudnia 1970 roku. W modlitwie wspominać będziemy zabitych naszych parafian m.in.: Brunona Drywę, Janusza Żebrowskiego i Zygmunta Glinieckiego.
7. Msza święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała będzie sprawowana w niedzielę, 19 grudnia o 18:30. Zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących.
8. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 13 grudnia o 18:30 – Eucharystia, a następnie druga część spotkania w starej plebanii. Będzie to jednocześnie okazja do świętowania 5 rocznicy powstania gdyńskiego Sycharu.
9. Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek, 14 grudnia o 15:30 w domu parafialnym, sala nr 8.
10. Msza Święta w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za dzieci odbędzie się w sobotę, 18 grudnia o 8:00. Później spotkanie, w domu parafialnym, w kawiarence.
11. W Wigilię, w piątek, 24 grudnia będziemy sprawować Msze święte w następującym porządku: 6:45 i 8:00, a wieczorem: Msza Święta wigilijna o 16:00 z udziałem dzieci z kolędowaniem na różnych instrumentach. W nocy zaś zapraszamy na tradycyjne Msze Pasterskie o 22:00 i 24:00.
12. Szczególną okazją do spowiedzi przedświątecznej będzie nabożeństwo pokutne ze spowiedzią świętą w poniedziałek, 20 grudnia o 19:30 w górnym kościele. To nabożeństwo pozwoli nam głębiej przeżyć Sakrament Pokuty.
13. Już dzisiaj zapraszamy osoby samotne na spotkanie wigilijne z wydawaniem ciepłego posiłku i paczki oraz ze śpiewem kolęd w piątek, 24 grudnia o 15:00 w dolnym kościele.
14. Trwa zbiórka żywności, którą chcemy przekazać na Święta najbardziej potrzebującym. Zachęcamy też do wsparcia Parafialnego Zespołu Caritas, poprzez wpłaty na konto.
15. Świece wigilijne Caritas można nabyć dzisiaj po każdej Mszy świętej, a opłatek w zakrystii lub biurze parafialnym.

W minionych dniach zmarli:
Agnieszka Mróz, lat 85; Ewa Karpińska, lat 56;
Edward Anczykowski, lat 75; Wojciech Franceson, lat 52;
Edmund Konkel, lat 84