„Jak wszystkim wiadomo, stosunki między Kościołem a społeczeństwem mogą się rozmaicie układać. Jeżeli sprawę rozważymy jedynie teoretycznie, Kościół ograniczać te stosunki do minimum, by powstrzymywać się od konkretów z bezbożnym społeczeństwem. Może postawić sobie za cel wyszukiwanie zła, które się w nim panoszy i publiczne jego potępianie oraz zwalczanie go przez prowadzenie niejako świętej wojny. I przeciwnie, może się do zeświecczonego społeczeństwa zbliżać tak dalece, że będzie starał się albo wywierać na nie wpływ, albo rządzić nim w imieniu Boga, albo czynić jeszcze coś innego. Wydaje się nam jednak, że Kościół nie wykluczając innych właściwych form może nawiązać ze społeczeństwem takie stosunki, które lepiej oddają istotę dialogu. Nie ma on być ciągle jednakowy, lecz przystosowany do zdolności tych, z którymi się rozmawia i do okoliczności, inaczej bowiem wygląda rozmowa z dziećmi, inaczej z dorosłymi; inaczej z wierzącymi w Chrystusa, a inaczej z tymi, którzy w Niego nie wierzą. Wymaga tego z pewnością najpierw szeroko rozpowszechniony zwyczaj wspomnianego wyżej pojmowania stosunków miedzy tym, co święte, a tym co świeckie; następnie wzmożony rozwój, który tak bardzo zmienił wygląd społeczności ludzkiej naszych czasów; pluralizm tegoż społeczeństwa; wreszcie dojrzałość, jaką osiągnął człowiek współczesny, który, wierzący czy nie wierzący, pod wpływem cywilizacji, stał się zdolny do myślenia, do prowadzenia rozmowy, do nawiązania poważnego dialogu”.
 
Św. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam p.78, Rzym 1964
 
 
Zachęcamy do otwartości na dialog i rozmowy synodalne w naszej Parafii oraz do zapoznania się z filmikami na ten temat dostępnymi na stronie naszej diecezji: https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/synod/archiwum! 🙂
 
Wszystkich chętnych ZAPRASZAMY też na spotkanie synodalne w niedzielę, 12 grudnia o 16:00 w sali nr 5. Informacje o czym będziemy rozmawiać podane są na pierwszej stronie biuletynu (z dnia 21.11.2021).
 
 
Relacja z pierwszego, ogólnego spotkania synodalnego z dnia 12 grudnia 2021 r. :
 
Wyłonily się trzy szczegółowe tematy:
1. Czy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych są w Kościele, jak się w Nim czują i co na ich temat mówi dokument papieża Franciszka Amoris Laetitia oraz jak wzmacniać tych, którzy żyją w małżeństwach sakramentalnych?
2. Jaka Msza, jakie duszpasterstwo dla rodzin wychowujących dzieci z chorobą ze spektrum autyzmu?
3. Co zrobić, gdy w szkole zdarzają się przypadki, że katecheza jest bardzo słaba? Czy rodzice mogą mieć większy wpływ na organizację katechizacji dzieci np. poprzez animowanie jej w parafii?
W styczniu zapraszamy na pierwszą rozmowę. Termin podamy wkrótce.