Stańmy dziś w obecności Boga. Czy wydaje się nam, że jesteśmy blisko Niego czy daleko. Wszystko dzieje się w obecności Boga. Nawet rzeczy tak małe jak ziarenko gorczycy. Zapraszamy do wysłuchania Słowa Bożego o procesie rozpoczęcia czegoś, kontynuacji, o czasie zakończenia. Jezus w przypowieści mówi o drodze, na której odkrywamy swoją grzeszność, popełniamy pomyłki, zauważamy nasze mocne strony. Zbawiciel podpowiada nam w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Marka kilka bardzo ważnych rzeczy, które warto zapamiętać.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.