To, co przeżywa każdy człowiek, ale jest jednocześnie trudne, to doświadczenie miłości. W homilii usłyszymy rozważania na jej temat ks. Tischnera. Pan Jezus 9-krotnie powtarza w Ewangelii o trwaniu w miłości. Dlaczego tak „uporczywie” o tym mówi? 

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy