Wielki Piątek daje nam sporo treści Słowa Bożego. O czym ważnym wspomina św. Jan, co może nam umyka? Patrząc na krzyż, patrzymy na narzędzie śmierci. Chrześcijanie na początku wstydzili się wręcz, że Ten, który jest, Bogiem dał się zamordować jako skazaniec. Bóg dziś pokazuje, czym jest królowanie. Czy jest ono tym, z czym nam się kojarzy – rządzeniem, posiadaniem władzy? W jaki sposób ja mogę stać się podobnym do Jezusa w swoim codziennym życiu? W dzisiejszej liturgii widzimy gest uniżenia. Czy jest on zarezerwowany tylko dla kapłanów w Wielki Piątek? Czy kryje się za nim jakaś prawda? Może patrząc na krzyż, przypomina nam się nasze cierpienie, nasze ciemności. Może wręcz przeklinamy Boga, wątpimy w Jego dobroć. Czy jest jakaś „dobra nowina” o krzyżu? Co mogę uczynić sensem swojego życia?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.