Ostatnia nauka rekolekcyjna dotyczyła Maryi. Matka Chrystusa nie chce być władczynią ani królową. Ona jest służebnicą. Maryja pierwsza uwierzyła, umiłowała Boga oraz Jego Syna i potrafiła wytrwać do końca. Często wydaje nam się, że świętość to luksus. Maryja pokazuje nam, jak być świętym i szczęśliwym w powszednim, codziennym życiu. Jak pomagać ludziom w miejscu, w którym jesteśmy i w warunkach, w których żyjemy. Maryja to pierwsza chrześcijanka. Warto uczyć się od niej piękna i wielkości życia w zwykłym dniu. Bóg każdemu z nas daje czas i otacza miłością. Uczmy się od Maryi, jak z tego daru korzystać.

Zapraszamy do wysłuchania nauki rekolekcyjnej o. Wacława Oszajcy SJ.