Co zobaczyli uczniowie podczas przemienienia Jezusa? W twórczości francuskiego filozofa Emmanuela Levinasa pojawia się motyw, że w twarzy człowieka można doświadczyć epifanii Boga. Piotr, Jakub i Jan też zapewne zobaczyli coś takiego w twarzy Jezusa, że chcieli świętować, zostać tam. To doświadczenie na górze Tabor, to było coś, co ich przemieniło, miało ich umocnić na czas męki Pana Jezusa. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i bardzo potrzebujemy nawrócenia. Nowy Testament mówi o jego trzech rodzajach. Pierwsze nawrócenie związane jest z uwierzeniem, że Jezus jest Mesjaszem. Drugie dotyczy tych, którzy są już chrześcijanami, ale stali się letni. Trzecie to nawrócenie wspólnoty. Jak się nawracać? Jak człowiek może doświadczyć przebóstwienia? Gdzie odnajdziemy te nasze góry Tabor?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.