Dzisiejsze Słowo jest trudne. Pokazuje nam, że wiara to wielka głębia, ocean. Im dalej człowiek wypływa, to wydaje mu się, że więcej wie. I nagle przychodzi taki moment, że nie wie nic. Trudne sytuacje rodzą różne wątpliwości. Nawrócenie polega nie tylko na dostrzeżeniu własnych grzechów, ale też na przyjrzeniu się słabości naszej wiary. Człowiek ciągle poddawany jest różnym próbom po to, żeby się w wierze umocnić i prosić Pana Boga o przymnożenie wiary. Warto dziś zadać sobie pytanie? Co jest moją górą Tabor, na której zobaczę przemienionego Jezusa?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.