Dla czystego wszystko jest czyste. Wiele ludzi ucieka dziś od Pana Boga, bo mają bałagan w swojej duszy i nie wiedzą, co z nim zrobić. Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii św. Marka staje bez lęku przed Jezusem i prosi Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.” Jezus mu odpowiada: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Jeśli takie Słowo pada z ust Syna Bożego, to jaki ludzie mają problem, aby oczyścić swoją duszę? Wystarczy zbliżyć się do Jezusa, wejść na drogę nawrócenia.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.