Księga Jonasza ukazuje nam dziś, jak miłosierny jest Pan Bóg. Prorok zostaje wysyłany do mieszkańców Niniwy, aby usłyszeli Słowo Boże. W każdym z nas jest trochę z Jonasza. Lękamy się tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Dlatego, gdy powinniśmy głosić Ewangelię bliźnim, wypełnić misję nawrócenia człowieka, to uciekamy od tego zadania. Jako grzesznicy jesteśmy mieszkańcami Niniwy. Te dwie rzeczywistości przenikają się w nas. Mamy się nawracać jak Jonasz, aby nie osądzać drugiego człowieka. Powinniśmy się modlić i mieć współczucie dla grzesznika. Gdy sądzę bliźniego, to gdzie jest we mnie miłość Boża? Ewangelia św. Marka ukazuje nam słowo pułapkę – natychmiast. Co nam pozostanie za kilka dni? Jedynie słomiany zapał. Słowo Boże wzywa nas do ciągłego nawracania.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.