„Jan jest jemu na imię”. Jan, czyli „Bóg jest łaskawy”, „Bóg jest miłosierny.
O tym jaką drogę przeszedł Zachariasz przez 9 miesięcy, żeby uwierzyć i nie mieć już wątpliwości, że Bóg okazał miłosierdzie jemu i jego żonie.
Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.