Druga część Adwentu zaczyna się genealogią Pana Jezusa, opisaną w Ewangelii wg św. Mateusza. Genealogia, czyli pamięć (hebr. zachar). Jesteśmy w nią wpisani. To jest również nasza genealogia.

Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.