Jest w nas wpisane przez Boga głębokie pragnienie świętowania, echo marzenia, by już na wieki świętować na uczcie w Niebie. Jest w nas również pragnienie światła, pragnienie Chrystusa – „Gwiazdy zarannej”. To dlatego czekamy na te Święta.
Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.